Acupunctuurpraktijk B Beks
 
 

 

Hypnotherapeutische technieken

Hypnose is een zeer effectieve therapeutische techniek en methode ter bestrijding van psychische en psychosomatische klachten, alsmede ter verandering van ongewenste of voor verbetering vatbare reactie- en gedragspatronen. Hypnose komt van het Griekse woord Hypnos, wat slaap betekend, maar wordt tegenwoordig gebruikt voor "een toestand van beperkt of onderbewustzijn, waarbij alleen dat, wat direct met het ontstaan van de hypnotische toestand zelf verband houdt, geestelijk verwerkt wordt"

Hypnose staat momenteel weer volop in de belangstelling. Vooral het werk van' de Amerikaanse psychiater Milton Ercikson  (1901-1980) heeft  ertoe bijgedragen dat de hypnotherapie een gedaantewisseling heeft ondergaan en weer Op grote schaal als therapeutisch hulpmiddel wordt toegepast. Het werk van Ercikson heeft zelfs zoveel veranderd aan onze opvattingen over wat hypnose is en hoe het kan worden gebruikt, dat men tegenwoordig een  onderscheid maakt tussen Ericksoniaanse of communicatieve hypnose en de klassieke hypnose. De geschiedenis  van de klassieke hypnose gaat duizenden jaren terug naar zowel de Soemerische, Egyptische en Griekse priesters-dokters als de Perzische magiŽrs en Hindoe Yogi's. Ook in de Middeleeuwen paste men de hypnose toe als middel voor religieuze en medische beÔnvloeding.

Hoewel bij het bovenstaande duidelijk sprake was van een vorm van wat wij tegenwoordig  "hypnotische  beÔnvloeding" zouden noemen, laat men de geschiedenis van de hypnose meestal beginnen bij de Weense arts Anton Mesmer (1734-1815) omdat bij hem de wetenschappelijke bestudering van hei verschijnsel begint. Mesmer meende door aanraking  een genezende kracht of fluÔdum 'dierlijke magnetisme" ter onderscheiding van het magnetisme dat wij uit de natuurkunde kennen. De grote successen die Mesmer met  zijn behandelingen boekte zorgden voor een enorme toeloop van patiŽnten. maar wekte ook de afgunst van vele collega artsen. Deze artsen zorgde ervoor dat de Franse koning Lodewijk XVI in 1784 een commissie liet instellen die Mesmer's praktijken  moest onderzoeken. Het eerste wetenschappelijk onderzoek naar hypnose (toen Mesmerisme) door deze commissie, concludeerde dat de effecten van hypnose louter aan de verbeelding waren toe te schrijven en de toepassing ervan dus (?) geen enkele nut had.

De Engelse arts James Braid (1795-186o) introduceerde in de l9eeeuw het woord "hypnose", omdat hij dacht dat er een verwantschap was met slaap. Het woord   hypnose is namelijk afgeleid van het Griekse woord "hypnos", dat letterlijk slaap betekent. Hoewel later bleek dat hypnose en slaap twee totaal verschillende dingen waren, bleef men het woord hypnose gebruiken.

De drie belangrijkste leermeesters van Freud (Bernheim, Charcot en Breuer) hielden zich ook intensief bezig met hypnose. Toen Freud om allerlei redenen redenen in het begin van deze eeuw de hypnose verliet, kwam het als therapeutisch hulpmiddel op een zijspoor terecht.

Pas toen er weer belangstelling kwam voor kortdurende therapieŽn, omdat men vanwege de oorlogen met zeer veel patiŽnten. maar met weinig tijd en geld te doen had, en omdat toen de gedrags≠therapie zich begon te ontwikkelen als alternatief voor Freudiaanse psycho≠analyse werd de hypnose als krachtig hulpmiddel weer uit de kast gehaald; maar dan wel ontdaan van alle mysterieuze franje en geheel aangepast aan de moderne inzichten in de psychologie.  

Maar goed de uitdaging voor de psychologen was hierin gelegen, dat zij enerzijds (weer) een overwinning op vastgeroeste volks geloven konden vieren als zij  erin slaagden een aanvaardbare wetenschappelijke verklaring voor het verschijnsel hypnose te geven en anderzijds was het verschijnsel hypnose een hele uitdaging voor de bestaande psychologische theorieŽn, immers iedere zich zelf respecterende theorie over het menselijk gedrag diende op zijn minst een verklaring voor het verschijnsel hypnose te geven. Want ťťn aspect van hypnose heeft nog nooit iemand –voor- of tegenstander- die zich serieus net het verschijnsel heeft bezig gehouden kunnen ontkennen en dat zijn de goede resultaten die men bij de hypnotherapeutische behandeling behaalt. Allerlei lichamelijke en psychische kwalen en ongemakken zoals stress neurosen,  remmingen, bedwateren, leerproblemen, fobieŽn, verslavingen enz., worden steeds  weer met succes behandeld.

Hypnose werd in die tijd ongeveer als volgt beschreven: "een toestand van prettige ontspanning, dat leidt tot een bewustzijns verandering (verlaagd en vernauwd bewustzijnsniveau), welke zich kenmerkt door een verhoogde suggestiviteit  waarin suggesties gegeven door een hypnotiseur worden opgevolgd". U ziet dat deze definitie helemaal vanuit de toestand van het individu gedefinieerd is.

Ercikson wist op een unieke wijze gebruik te maken van ieders individuele behoeften en mogelijkheden en daar zijn methoden op af te stemmen om beter en sneller tot trance en veranderingen te komen.  Ercikson maakte zoveel mogelijk gebruik van de eigen (onbewuste) vermogens van de cliŽnt om problemen op te lossen. hij zag het onbewuste als een enorme verzameling van kennis en leerervaringen die je, door het juiste therapeutische klimaat te scheppen kunt benutten om tot therapeutische veranderingen te komen. Bandler en  Grinder. maakten  intensief studie van zijn werkwijze en publiceerden daarover. Deze studies van Ericksons vaardigheden hebben het mede mogelijk gemaakt een geheel nieuwe therapievorm te ontwikkelen: Neuro-Linguistish-Programming (NLP), welke momenteel een toenemende belangstelling geniet. Hypnose werd nu voor het eerst gezien als een bepaalde relatie tussen hypnotiseur en gehypnotiseerde. Wat hierbij belangrijk is, is het leren gebruiken van metaforen, speciale taalpatronen, observatie technieken, benutten van de mogelijkheden van de cliŽnt, het gebruik van hypnose om bepaalde onbewuste vermogens van de cliŽnt te mobiliseren etc.

Zoals met zoveel dingen in het leven is het niet zo dat ťťn techniek de oplossing voor alle problemen biedt. Vandaar dat er bij het hypnotherapeutisch werken diverse technieken zijn ontwikkeld om bij specifieke cliŽnten specifieke problemen aan te kunnen pakken. Echter, al deze technieken zijn afkomstig uit de twee bronnen voor hypnotherapie: de Freudiaanse en de Ericksoniaanse aanpak.

Hypnotherapie en acupunctuur laten zich goed combineren tot de zogenaamde hypnopunctuur, een onderdeel van de neuroacupunctuur. Bij hypnopunctuur worden naalden op speciale plaatsen aangebracht om de patiŽnt in diepe ontspanning te brengen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van technieken uit de klassieke hypnotherapie.

Een andere combinatie van klassieke acupunctuur en hypnotherapeutische technieken is EFT. Gevoelens worden in onze hersenen opgeslagen in het Limbische deel, de Amydala, dat ook onze primaire reacties regelt (vechten, vluchten of bevriezen in noodsituaties) In de romp zitten een groot aantal zenuwknopen van het autonome zenuwstelsel. Deze zenuwknopen zorgen voor de bekende gevoelens en lichamelijke sensaties zoals vlinders in de buik, samentrekken van de maag, spanning etc. Dit deel van het zenuwstelsel slaat allemaal herinneringen en ervaringen op en communiceert deze met het Limbisch deel van de hersenen via een grote zenuwbaan Tijdens EFT roep je het gevoel op dat je los wil laten en klop je op specifieke punten op je lichaam. Deze punten staan door middel van chemische receptoren in verbinding met het Limbische deel van de hersenen. De punten die je daar voor gebruikt zijn weer ontleent aan de klassieke acupunctuur